Pengertian, Jenis, Macam, Contoh Tanda Tempo-Dinamik - INIRUMAHPINTAR.com

Pengertian, Jenis, Macam, Contoh Tanda Tempo-Dinamik

INIRUMAHPINTAR - Jelaskan Pengertian, Jenis, Macam, Contoh Tanda Tempo/Dinamik? Dalam seni musik, tanda tempo lagu adalah tanda perubahan cepat atau lambat lagu yang dinyanyikan. Tanda Tempo adalah tanda untuk mengetahui cepat atau lambatnya suatu lagu yang dimainkan. Sedangkan tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Dalam partitur lagu, tanda tempo ditulis di bagian kiri atas. Tanda tempo berlaku untuk seluruh bagian tempo lagu.Tanda tempo yang lambat menggambarkan suasana yang khidmat dan tenang sedangkan tanda tempo yang cepat menggambarkan suasana semangat, riang, dan gembira.

Pengertian Tanda Tempo

Tanda tempo merupakan istilah tertentu yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya satu komposisi musik dibawakan, baik dengan suara vokal (suara manusia) maupun dengan suara instrumen musik.

Beberapa tanda tempo yang sering digunakan dalam permainan musik dan sangat berguna untuk diketahui di antaranya adalah sebagai berikut.

Macam-Macam Tanda Tempo

Ada 3 (tiga) macam tanda tempo, yaitu tanda tempo lambat, sedang, dan cepat

1. Tanda Tempo Lambat


 • Tanda tempo lambat, meliputi:
 • largo berarti lambat
 • larghetto berarti lambat, tetapi lebih cepat daripada largo,
 • larghissimo artinya sangat lambat


2. Tanda Tempo Sedang


 • Tanda tempo sedang, meliputi:
 • moderato artinya sedang
 • allegro moderato artinya sedikit lebih cepat daripada moderato
 • andante artinya perlahan-lahan
 • andantino artinya perlahan-lahan tetapi lebih cepat daripada andante.


3. Tanda Tempo Cepat


 • Tanda tempo cepat, meliputi:
 • Allegro artinya cepat
 • Allegretto artinya lebih cepat daripada allegro
 • Vivace artinya sangat cepat


Versi lain menyebutkan ada 3 (tiga) jenis tanda tempo (biasanya dalam permainan drum), yaitu: slow, medium, dan fast. Berikut penjelasannya:

1. Slow (Tempo Lambat)


 • Adagio: gerakan lambat
 • Lento: lambat menarik-narik.
 • Largo: lambat latar.
 • Grave: gerakan lambat dengan khidmat.


2. Medium (tempo sedang)


 • Moderato: kecepatan sedang.
 • Andante: kecepatan sedang agak lambat dari moderato
 • Andantino: kecepatan lebih dari andante.


3. Fast (tempo cepat)


 • Allegro: cepat ringan
 • Allegreto: agak cepat
 • Presto: cepat


Jenis-Jenis Tanda Tempo versi Lengkap


1. Tempo sangat lambat


 • Lento: lambat
 • Adagio: lebih lambat dari lento
 • Grave: sangat lambat


2. Tempo agak lambat/sedang


 • Andantino: agak lambat
 • Andante: lambat, lebih lambat dari andantino
 • Maestoso: hikmat dan agung


3. Tempo agak cepat/sedang


 • Allegretto: agak cepat dan riang
 • Moderato: sedang


4. Tempo cepat


 • Allegro: cepat, hidup, & gembira
 • Animato: riang gembira


5. Tempo sangat cepat


 • Vivace: sangat cepat, hidup dan riang
 • Presto: sangat cepat (dibawah vivace)
 • Allegro assai: sangat cepat (di bawah presto)Istilah-Istilah Lain dalam Tempo

1. A tempo: kembali ke tempo semula
2. Ritardando (rit): makin lama makin lambat
3. Rallentando (rall): makin lambat secara bertingkat

Istilah tempo jika ditambah akhiran etto maka artinya "agak" dan apabila berakhiran issimo maka artinya "sangat".

Contohnya:

 • Allegretto: agak cepat
 • Largetto: agak lambat sekali
 • Allegrissimo: sangat cepat
 • Larghissimo: sangat lambat sekali


Bentuk-bentuk Tanda Tempo dan Kecepatannya

1. Allegro
Tempo cepat, hidup, penuh keriangan. Kecepatannya 126-138 langkah tiap menit.

2. Allegretto
Tempo agak riang dan cepat. Kecepatannya 104-112 langkah per menit

3. Moderato
Tempo sedang, kecepatannya kurang lebih 92 langkah per menit

4. Andantino
Tempo agak lambat, kecepatannya 76-84 langkah per menit.

5.Andante
Tempo langkah santai, lebih lambat daripada andantino. Kecepatannya 69-76 langkah per menit

6. Largetto
Tempo lebar dan luas. Kecepatannya 58-63 langkah per menit

7. Lento
Tempo lambat dengan kecepatan 50-55 langkah per menit

8. Largo
Tempo yang lebar, luas, lambat dengan kecepatan 44-48 langkah per menit (lebih lambat dari largetto)

9. Grave
Tempo sangat lambat dan berat dengan kecepatan 40-44 langkah per menit.

Contoh Lagu berdasarkan Tempo

1. Lagu dengan Tempo Lambat (Lento), contohnya lagu berjudul "Kupu-kupu ke Mana Engkau Terbang".

2. Lagu dengan Tempo Sedang (Andante), contohnya lagu berjudul "Bolelebo" (NTT)

3. Lagu dengan Tempo Cepat (Allegro), contohnya lagu berjudul "Nona Manis".


Tanda Dinamika

Tanda dinamika adalah tanda baca yang digunakan dalam musik, menunjukkan keras atau lemahnya suara yang dibawakan, baik suara dari musik maupun suara dari manusia (vokal). Dinamik adalah keras lembutnya sebuah lagu, sesuai tema lagu. Berikut ini tanda-tanda dinamika yang sering ditemui dalam musik.

1. Keras
Forte (f): keras
Fortessimo: sangat keras

2. Agak keras/sedang
Mezzoforte: agak keras
Mezzopiano: agak lembut

3. Lembut
Piano (p): lembut (lemah/pelan)
Pianissimo: sangat lembut
Quasi piano: sangat lembut sekali (hampir tak berbunyi)

4. Crescendo (cresc): makin lama makin keras
5. Decescendo (decresc): makin lama makin lembut (pelan)
6. Diminuendo (dim): sama dengan decrescendo

Istilah atau simbol Musik lain yang Penting Diketahui

1. Intro (Introduction)
Intro adalah bagian pembukaan atau pendahuluan dari lagu atau musik. Intro dapat diambil dari bagian refrain dari lagu atau dapat juga diciptakan, dengan syarat intro tersebut harus memiliki pola/tema irama yang selaras dengan tema lagu yang dibawakan.

2. Coda
Coda adalah lawan dari intro yakni bagian akhir dari lagu atau musik. Coda dapat dimainkan berulang-ulang pada bagian akhir lagu atau dapat juga diciptakan, dengna syarat coda tersebut harus memiliki pola atau tema yang selaras dengan tema lagu yang dibawakan.

3. D.C. (Dacapo = kepala)
D.C. merupakan tanda yang menyatakan agar lagu atau musik diulang dari awal.

4. D.S (Dalsegno)
D.S. merupakan tanda yang menyatakan agar lagu atau musik diulang dari tanda S, yang dicoret dengan garir miring disertai dua titik.

3 Responses to "Pengertian, Jenis, Macam, Contoh Tanda Tempo-Dinamik"

Terimakasih atas kepatuhannya melakukan komentar yang sopan, tidak menyinggung S4R4 dan p0rnografi, serta tidak mengandung link aktif, sp4m, iklan n4rk0ba, senj4t4 ap1, promosi produk, dan hal-hal lainnya yang tidak terkait dengan postingan. Jika ada pelanggaran, maaf jika kami melakukan penghapusan sepihak. Terimakasih dan Salam blogger!